Samorząd uczniowski

Rok szkolny 2017/2018

Przewodnicząca:
Rozalia Walasek – klasa III Gim
Zastępca Przewodniczącej:
Zuzanna Hamar – klasa VIII SP
Sekretarz:
Zofia Koman – klasa VI SP