Rada rodziców

Rok szkolny 2018/2019

Przewodnicząca:
Jolanta Janicka
Zastępca Przewodniczącej:
Karolina Góra
Sekretarz:
Izabela Drapińska-Walasek
Skarbnik:
Magdalena Olszar
Członek komisji rewizyjnej:
Małgorzata Styczeń
Ewelina Bogus