O szkole

Szkoła Podstawowa w Kopnicy istnieje od 1948 r. W 2003 r. utworzony został Zespół Szkół nr 4, który 1 września 2017 r. przekształcony został ponownie w Szkołę Podstawową w Kopnicy. Funkcjonują w niej także oddziały gimnazjalne. Dyrektorem szkoły jest mgr Rafał Kosowski.

Obecnie szkoła dysponuje dwoma budynkami dydaktycznymi.

W jednym budynku znajdują się 4 sale lekcyjne, w których odbywają się zajęcia oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej, poza tym znajduje się tu również sala gimnastyczna.

W drugim budynku mieści się 8 sal lekcyjnych, świetlica, biblioteka, sala gimnastyczna, pokój nauczycielski, a także sekretariat i gabinet dyrektora. Przy szkole znajduje się jeszcze jeden budynek, w którym działa stołówka.