Rekrutacja

 Uwaga Rodzice!

W sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kopnicy prowadzone są zapisy dzieci

na rok szkolny 2019/2020

  • do klasy I Szkoły Podstawowej;
  • do oddziału przedszkolnego

W celu zapisania dziecka do szkoły należy w sekretariacie pobrać wniosek
i obowiązujące załączniki, wypełnić i złożyć w nieprzekraczalnym terminie

do  29 marca bieżącego roku.

W naszej szkole panuje miła, rodzinna atmosfera. Zapewniamy dzieciom profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie w atmosferze szacunku, akceptacji i tolerancji.

Jesteśmy szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości dzieci i uczniów, uwzględniając ich indywidualne potrzeby, uzdolnienia i zainteresowania. W tym celu realizowane są atrakcyjne programy edukacyjne, działają różne organizacje szkolne i koła zainteresowań. Na bieżąco udzielamy profesjonalnej pomocy psychologa, pedagoga , logopedy i innych specjalistów.

Zapewniamy dzieciom dobre warunki lokalowe. Sale zajęć są atrakcyjne i bogato wyposażone w sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz gry edukacyjne. Dzieci mają możliwość korzystania z przyszkolnego ogródka wyposażonego w urządzenia do zabaw oraz ze stołówki szkolnej.

Rodziców postrzega się u nas jako cennych partnerów, ponieważ dobra współpraca procentuje w efektach oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych.

Szanowny Rodzicu! Nie czekaj, przyjdź i zapisz swoje dziecko do naszej placówki.

Serdecznie zapraszamy.

Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych rok szkolny 2019-2020

Regulamin rekrutacji do klasy I SP rok szkolny 2019-2020